א.א. תקשורת קורל בע"מ
רחוב תדהר 11, הרצליה, 4636540
סניף צפון: ימי בנימינה 49 , בנימינה, 3050000
טל: 09-9543777, פקס:09-9542607
info@aacom.co.il :דוא"ל
הוראות הפעלה לטלפון מנהלים  FlexSet 280S

הוראות הפעלה לטלפון מנהלים  FlexSet 280D
הוראות הפעלה לטלפון מנהלים  DKT 2320
הוראות הפעלה לטלפון מנהלים  EKT 321הוראות הפעלה לטלפון סטנדרטי במרכזת קורל
Flexset 280S B
Flexset 280D
DKT 2320B
EKT 321
SLT Phone