א.א. תקשורת קורל בע"מ
רחוב תדהר 11, הרצליה, 4636540
סניף צפון: ימי בנימינה 49 , בנימינה, 3050000
טל: 09-9543777, פקס:09-9542607
info@aacom.co.il :דוא"ל
תשתיות רשת מחשבים
• תכנון, ביצוע ופריסת כבלי CAT עבור תקשורת נתונים,
פריסת כבלים אופטיים לקישור בין ארונות התקשורת השונים באתר הלקוח.
ניהול וביצוע פרויקטי כבילה ברמה גבוהה תוך עמידה בלוחות זמנים.
תכנון והקמת ארונות תקשורת כולל מסדי תקשורת וסידור מחדש של
  ארונות תקשורת קיימים.
אספקה והתקנת מכלול רכיבי תקשורת הנדרשים כגון פנלים, שקעים,
  כבילה, מחברים וארונות תקשורת.
טיפול בתקלות תשתית.
תשתיות טלפוניה / אחודה
הקמת תשתיות טלפוניה פנימיות/חיצוניות לחיבור שלוחות המרכזת.
פריסת תשתית אחודה לתקשורת המחשבים והטלפונים וריכוזם בארון תקשורת.
חיבור מס"ר המרכזת לפנלים בארון תקשורת וייצוג השלוחות בתשתית אחודה
  המאפשרת ניתוב פשוט של שלוחות המרכזת לכל נקודת רשת באתר.
טיפול בתקלות תשתית.
פתרונות מתח נמוך
אספקה והתקנת מערכות כריזה.
אספקת מערכות אינטרקום ובקרת כניסה.
אספקת מערכות אבטחה
טיפול בתקלות מערכות מתח נמוך.