א.א. תקשורת קורל בע"מ
רחוב תדהר 11, הרצליה, 4636540
סניף צפון: ימי בנימינה 49 , בנימינה, 3050000
טל: 09-9543777, פקס:09-9542607
info@aacom.co.il :דוא"ל
מעטפת טכנולוגית - חיסכון בעלויות

חברת א. א. תקשורת מציעה את מעטפת הטכנולוגיות,
AES - Advanced Envelope Server, המספקת יתרון משמעותי
לארגונכם ומאפשרת חסכון משמעותי בעלויות, שימור ההשקעות שבוצעו, גמישות תפעולית ושיפור נוחות העבודה הטלפוני.
מעטפת הטכנולוגיות המוצעת, הנה חבילה מתקדמת ומקיפה של יכולות, המאפשרת לארגון לקבל יכולות טכנולוגיות
מתקדמות. ולשדרוג את עצמו בהיבט הטלפוני ובהיבטים נוספים אחרים באופן משמעותי, על בסיס מערכת הטלפוניה
הקיימת, תוך שימור ההשקעה הקיימת וחיסכון בעלויות גלויות וסמויות.
מעטפת הטכנולוגיות תאפשר לארגונכם להתקדם ולשדרג את היכולות והשרותים המסופקים לכם ולכלל העובדים בחברה,
באמצעות מרכזת הטלפונים הקיימת. המערכת תספק לכם ולעובדים כלים  אשר יאפשרו יעול העבודה באמצעות שימוש
בכלים מתקדמים.

החיסכון בעלויות, שיתאפשר באמצעות הטמעת מעטפת הטכנולוגיות יבוא לידי ביטוי במספר מישורים:
1. המישור הראשון, הוספת שלוחה.
הוספת שלוחה במרכזת הקיימת, כרוכה בעלויות לרכישת מכשיר טלפון, עלות החלק היחסי של הכרטיס במרכזת,
עלות רישוי במרכזת להפעלת שלוחה, עלות סלילת חיווט וחומרים. עלויות אלה, להוספת השלוחה במרכזת הקיימת,
מסתכמות בסדר גודל של 630-730$.
באמצעות שימוש במעטפת הטכנולוגיות, מסתכמת העלות ברכישת מכשיר טלפון IP כולל יכולות מתקדמות המקלות
ומשפרות את העבודה ועולה ללקוח כ- 50-100$.

2. המישור השני, העתקת שלוחה.
העתקת שלוחה במרכזת הקיימת, כרוכה בעלויות לסלילת חוטים, עבודה וחומרים, זמן וכדומה.
מעטפת הטכנולוגיות, מאפשרת לארגון לבצע העתקת שלוחה באפס עלות, רק לחבר את הטלפון לשקע המחשב.
המעטפת, כוללת ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול, המאפשר הגדרת שלוחה ויכולות באופן עצמאי ללא עלות
בכל זמן ועת, וללא תלות בגורמים חיצוניים.

3. המישור השלישי, הקלטת שיחות.
רכישת מערכת הקלטות וחיבורה למרכזת הקיימת, כרוכה בעלויות של אלפי דולרים. הכוללים עלויות רכישה ועלויות
חומרה וכן עלויות עבודה ואינטגרציה, בהמשך עלויות תחזוקה ועלויות בתפעול המערכת.
מעטפת הטכנולוגיות, כוללת מנגנון מובנה להקלטת שיחות, המאפשר הקלטה באופן קבוע או יזום, ממשק אינטרנטי
ידידותי וקל לתפעול ותחזוקה באופן עצמאי ללא עלות.
מרבית הארגונים כיום, פועלים בעסקאות של מסמך חסר. מנגנון הקלטת שיחות מובנה מאפשר לארגון לספק
אסמכתא מוקלטת ולצמצם בכך משמעותית את החיכוכים ואי ההבנות.

4. המישור הרביעי, התקשרות בין סניפים.
מעטפת הטכנולוגיות מאפשרת לארגון המבוזר, להוריד את עלות השיחות בין סניפי הארגון בארץ ובחו"ל לאפס, ובכך
לחסוך מידית, בהוצאות קבועות ושוטפות, של מאות ואלפי שקלים, מידי חודש.

5. המישור החמישי, תחזוקה שוטפת.
דרך תחזוקת המרכזת הקיימת כרוכה בעלויות גבוהות, הנובעות מהיותה קופסה סגורה, ומהצורך בסלילת תשתית
כפולה, של רשת מחשבים ורשת טלפונית.
מעטפת הטכנולוגיות, כוללת ממשקי ניהול אפליקטיביים, נוחים לתפעול, קלים וידידותיים המאפשרים תפעול מהיר
באופן עצמאי. התשתיות מתבססות על רשת תקשורת המחשבים הקיימת.

6. המישור השישי, התקדמות טכנולוגית תוך שימור ההשקעה.
הפתרון של הוספת מעטפת הטכנולוגיות על בסיס המרכזת הקיימת, לצורך קבלת יכולות מתקדמות, הנו הפתרון עם
ה- Cost effective הגבוה ביותר.
הוספת מעטפת הטכנולוגיות והטמעתה בארגון:
אינה כרוכה בהחלפת המרכזת הקיימת ובעלויות להחלפת מכשירי הטלפון הקיימים.
אינה כרוכה במהפכות וזעזועים לפעילות הארגון והשקעות יקרות
אינה דורשת השקעת משאבים, וביטול זמן ומשאבים בלימוד המשתמשים להתרגל למערכת חדשה.

לפרטים נוספים - חייגו 09-9543777