כרטיס עורקים דיגיטלי - PRI30
תומך ב-30 שיחות בו זמנית (פנים/חוץ)
תומך בחיוג ישיר פנימה (DDI)
תומך בשיחה מזוהה
כרטיס עורקים דיגיטלי - 4TBR/8TBR
תומך ב-8/16 שיחות בו זמנית (פנים/חוץ)
תומך בחיוג ישיר פנימה (DDI)
תומך בשיחה מזוהה
כרטיס עורקים אנלוגי - 4TPF/8TPF
4/8 עורקים אנלוגיים.
מאפשר חיבור Power Fail
כרטיסי שלוחות מנהלים - 8/16/24SFT
8/16/24  ממשקים למכשירי מנהלים מסוג
Flexset ו- DKT.
כרטיסי שלוחות מנהלים - 8/16/24SDT
8/16/24  ממשקים למכשירי מנהלים מסוג
DKT.
כרטיסי שלוחות רגילות - 8/16/24SLS
8/16/24  ממשקים למכשירים רגילים. 
תומך שיחה מזוהה.
תומך הדלקת נורית הודעה.
כרטיסי שלוחות רגילות - 8/16SH
8/16  ממשקים למכשירים רגילים. 
תומך הדלקת נורית הודעה.
ספקים ומארזי DC
CPS - ספק בקרות מרכזת קורל
PPS - ספק פריפריאלי
RPS - ספק צלצלן
APS - ספק קורל 1.
APS SL - ספק למרכזת קורל SL.
ספקים למרכזות IPX
מגוון מארזים לכל המרכזות בהתאם לזמן גיבוי נדרש.
א.א. תקשורת קורל בע"מ
רחוב תדהר 11, הרצליה, 4636540
סניף צפון: ימי בנימינה 49 , בנימינה, 3050000
טל: 09-9543777, פקס:09-9542607
info@aacom.co.il :דוא"ל
Caral Flexicom 200 Cards