א.א. תקשורת קורל בע"מ
רחוב תדהר 11, הרצליה, 4636540
סניף צפון: ימי בנימינה 49 , בנימינה, 3050000
טל: 09-9543777, פקס:09-9542607
info@aacom.co.il :דוא"ל
Coral Flexicom 200
יצרן: תדיראן
תמיכה בעורקי PRI ובעורקים אנלוגיים.
עד 32 שלוחות ביחידת בסיס
תמיכה בשתי יחידות הרחבה
עד 48 שלוחות בבכל יחידת הרחבה
התקנה על הקיר
הזנת מתח משלובת 220V, מארז סוללות פנימי.
Coral Flexicom 400
יצרן: תדיראן
תמיכה בעורקי PRI ובעורקים אנלוגיים.
עד 384 פורטים
התקנה על קיר
הזנת מתח: מארז 48V
Coral IPx 500
יצרן: תדיראן
תמיכה בעורקי PRI ובעורקים אנלוגיים.
עד 672 פורטים (יחדת בסיס + שתי יחידות הרחבה)
התקנה על קיר או בארון תקשורת
הזנת מתח: מארז 48V

Coral IPx 800
יצרן: תדיראן
תמיכה בעורקי PRI ובעורקים אנלוגיים.
עד 720 פורטים (יחדת בסיס + שתי יחידות הרחבה)
התקנה בארון תקשורת
הזנת מתח: מארז 48V


Coral Flexicom 3000
יצרן: תדיראן
תמיכה בעורקי PRI ובעורקים אנלוגיים.
עד 6000 פורטים (מודולרי)
התקנה בארון רצפתי
הזנת מתח: מארז 48Vטלפון מנהלים  FlexSet 280S
מסך 2 שורות ,24 תווים לשורה.
מקשים גמישים ומקשי ניווט לגישה לתכונות המכשיר.
26 לחצנים ברי תכנות.
תצוגה בעברית.
דיבורית - דיבור ללא הרמת שפופרת
טלפון מנהלים  FlexSet 280D
מסך 2 שורות ,24 תווים לשורה.
28 לחצנים ברי תכנות.
תצוגה בעברית.
דיבורית - דיבור ללא הרמת שפופרת
טלפון מנהלים  DKT 2320
מסך 2 שורות ,24 תווים לשורה.
28 לחצנים ברי תכנות.
תצוגה בעברית.
דיבורית - דיבור ללא הרמת שפופרת

מכשירים מנהלים יחידות הרחבה